Skip to main content
Danh mục sản phẩm

Flash Sale

[ux_banner height=”500px” bg=”1090″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.506)” bg_pos=”0% 48%”] [text_box width=”48″ padding=”10px 10px 10px 10px” position_x=”0″ position_y=”30″ text_align=”left”]

Chương TRÌNH FLASH SALE

Đây là trang tổng hợp các chương trình Flash Sale hiện có.
Và là trang demo tổng hợp shortcode plugin Flash Sale

[/text_box] [/ux_banner] [gap] [ux_html] [isures_flashsale_countdown campaign=”them-chien-dich-2″] [/ux_html] [ux_html] [isures_flashsale_countdown campaign=”khung-gio-vang-moi-ngay”] [/ux_html]